home
werken met dromen
artikelen
recensies

naar www.droomwerk.net

het boek 'Droomwerk'

 

 

DROOMWERK

de vier elementen van de droom

 

 

Aad van Ouwerkerk

 

 

voor Eva (Tiny Rothfusz) Kraft (1915 – 2000)

 

 

De driehoek, Synthese, Den Haag 2006              ISBN 90 6030 681 3

 

 

 

 


Van dit boek is een eerdere versie (zie links) verschenen bij de uitgeverij van het tijdschrift Bres (Amsterdam, 1994). Hiervan zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Deze zijn te bestellen voor € 4.50 (inclusief verzendkosten) door overmaking van dit bedrag op gironummer 545298 ten name van Aad van Ouwerkerk te Schiedam, onder vermelding van ‘Droomwerk Bres’ en uw adres voor de verzending.
Inmiddels is bij uitgeverij De driehoek (Synthese, Den Haag, 2006) een nieuwe, uitgebreide, herziene en ruim geïllustreerde tweede druk (zie rechts) verschenen. Ook deze is te bestellen voor € 16.50 (incl. verzendkosten) door overmaking van dit bedrag op gironummer 545298 ten name van Aad van Ouwerkerk te Schiedam, onder vermelding van ‘Droomwerk 2006’ en uw adres voor de verzending. Het is voor hetzelfde bedrag ook in de boekhandel te verkrijgen.


 

De vetgedrukte hoofdstukken en paragrafen in de inhoudsopgave hieronder zijn gratis
als FRAGMENTEN TE DOWNLOADEN door het betreffende hoofdstuk aan te klikken.
Ook zijn de FLAPTEKST en enkele RECENSIES op deze manier beschikbaar.
Droomwerk
- herdruk 2006 - Inhoudsopgave


INHOUDSOPGAVE                                            

 

1. VOORWOORD

 

2. OP AVONTUUR MET EIGEN DROMEN

 

3. DE VIER ELEMENTEN VAN DE DROOM – THEORIE

actieve imaginatie
droomwerk
de vier elementen
aarde: de beelden van de droom
water: de dynamiek van de droom
lucht: de betekenis van de droom
vuur: het perspectief van de droom

 

4. LEVENSBEPALENDE DROMEN

historische dromen
creatieve dromen
numineuze beelden
een symbool van verlichting
inwijding
de werkelijkheid van de droom
inspiratie en oriëntatie
geladenheid, herhaling en bevestiging
de voorbereidende functie van dromen
generale repetities
de wonderen van het bestaan

 

5. DE VIER ELEMENTEN VAN DE DROOM
drie praktische voorbeelden van droomwerk

I. DE VIOOL EN DE MUIS
een voorbeeld van droomwerk volgens de vier elementen-methode

de viool en de muis
aarde
water
lucht
vuur

 

II. HET WITTE GEVLEUGELDE PAARD
Jungs alchemistisch droomwerkbegrip amplificatie

het witte gevleugelde paard
droomwerk
aarde en water: imaginatie
lucht en vuur: transformatie
amplificatie en synchroniciteit
opnieuw: letterlijkheid als aanwijzing

 

III. BASTIAANS ANTIQUARIAAT
opvallende toevalligheden bij de uitwisseling van dromen

het zicht door de bomen
de dichter Hendrik Marsman
naar het centrum
morfogenetische velden?

 

6. EEN DROMENVERZAMELING AANLEGGEN - ADVIEZEN

het droomgeheugen mobiliseren
de dag evalueren

tijd nemen voor jezelf
een droomomgeving creëren
het droommateriaal opslaan
op de beeldenwereld afstemmen
ontspannen ontwaken
de herinnering stimuleren
de droom verder uitwerken
een droomschrift bijhouden
aan een dromenverzameling werken

 

7. OEFENINGEN IN DROOMWERK

gebruik van deze oefeningen
landschapsmedi­tatie (aarde)

kristalmeditatie 1 (aarde: de beelden, de naamge­ving)
kristalmeditatie 2 (water: de dynamiek, de emoties)
kristalme­ditatie 3 (lucht: de betekenis, de wijsheids­spreuk)
kristalmeditatie 4 (vuur: de transformatie, het ide­aal)
handelingsperspectief (vuur: creatieve uitwerking)
beeldimaginatie 1 (beschrijving)
beeldimaginatie 2 (dialoog)
beeldimaginatie 3 (identificatie)
‘de vier elementen’-oefening

 

8. LITERATUUR OM VERDER TE LEZEN

(de eerste tien lemma’s van het uitvoerige notenapparaat)

 

 

DROOMWERK – flaptekst

DROOMWERK – recensie Ada de Boer

DROOMWERK – recensie Ronald Hermsen